Publikacije

Izdvojeno Objavljeno 4.01.2010. Nema komentara

Zaštita i promicanje prava LGBT osoba

  • Izvještaji o stanju ljudskih prava seksualnih i rodnih manjina 2002-2008
  • LGBT prava zaštićena Ustavom
  • Priručnici o radnim pravima za poslodavce, sindikate i radnike
  • Zakonom protiv homofobije
  • Postupanje prema žrtvama homofobičnog nasilja – brošura za policijske službenike

Publikacije su u prvom redu namijenjene krajnjim korisnicima, osobama koje trpe ili su pretrpjele diskriminaciju temeljenu na spolnoj orijentaciji ili rodnom identitetu, kako bi se upoznale sa mogućnostima koje su im na raspolaganju radi zaštite njihovih prava.

Također, informativni karakter publikacija može biti koristan drugim organizacijama civilnog društva koje se bave pravima seksualnih i rodnih manjina, pravnicima, institucijama, medijima i svima koji se u svojem društvenom djelovanju susreću sa diskriminacijom i rade na njezinom suzbijanju.

Prevencija HIV/AIDS-a u MSM populaciji i promicanje kvalitete života osoba koje žive s HIV-om

  • Seks s muškarcem i spolno prenosive bolesti
  • Seks s muškarcem i HIV/AIDS
  • Stražnja strana
  • Živjeti pozitivno – priručnik za unaprijeđenje kvalitete života osoba koje žive s HIV-om

Udruga Iskorak, nakon osam godina bavljenja prevencijom  HIV/AIDS-a u populaciji muškaraca koji imaju seksualne odnose s muškarcima kao partner u Nacionalnom programu prevencije HIV/AIDS-a u RH kreće na nove projekte koji su usmjereni na očuvanje zdravlja osoba koje žive s HIV-om. Upoznati smo sa stigmatizacijom i diskriminacijom osoba koje žive s HIV-om koja se dešava u našem društvu te efektima koji nastaju prilikom takve društvene percepcije prema oboljelim osobama. Osobe koje žive sa HIV-om često su žrtve stresa koji negativno utječe na njihovo fizičko zdravlje.

Kao rezultat naših nastojanja da ohrabrimo i informiramo osobe koje žive s HIV-om nastao je i priručnik ”Živjeti pozitivno”. Prevencija HIV/AIDS-a u MSM populaciji i dalje je naša glavna zadaća te posebno napominjemo veoma popularnu brošuru ”Stražnja strana” koja je svojom pristupačnošću zainteresirala kako MSM populaciju tako i heteroseksualne osobe.

U promoboxu možete preuzeti publikacije  u PDF formatu ili ih pogledati u online verziji.

Nema odgovora na temu “Publikacije”.

Ostavi svoj odgovor

Translate to other languages...