Donatori

Zašto donirati?

U prvom redu zato jer doniranjem dajete svoj doprinos izgradnji boljega svijeta. Prevladavajuća većina udruga koje čine civilno društvo u financiranju svojega rada oslanja se isključivo na donacije. Katkad su donatori javne ustanove koje putem natječaja alociraju sredstva iz državnih i lokalnih proračuna, ali vrlo često i privatni sektor koji donirajući izgrađuje model održivog poslovanja i razvoja.

Uz to, ne zaboravite i na porezne olakšice na koje ostvarujete pravo doniranjem. Temeljem članka 7. stavka 7. Zakona o porezu na dobit (NN br. 177/04, 90/05, 57/06) odnosno članka 36. stavka 27. Zakona o porezu na dohodak (NN br. 177/04) imate mogućnost da u rashode poreznog razdoblja uključite i darovanja u visini do 2% ostvarenih prihoda u protekloj godini. Porezna osnovica umanjuje se za darovanja u naravi ili u novcu doznačena na poslovni račun u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske, vjerske i druge svrhe, udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima.

Kako donirati?

Uplate novčanih donacija možete izvršiti na na žiro račun broj 2484008-1101595832 pri RaiffeisenBank Austria d.d., a za ostale vrste pomoći javite nam se na bilo koji od naših kontakata.

Za što donirati?

Vaše donacije koriste se za podršku naših programa i projekata i u pravilu se koriste direktno za aktivnosti. Vaša donacija može biti namjenska za točno specifičan program, projekt ili aktivnost. Na Vaš zahtjev predstavnik Iskoraka može prezentirati naše programe i projekte i na taj način Vam pomoći da lakše donesete odluku o donaciji te njenoj namjeni kao i drugim obvezama Iskoraka prema donatoru.

Naši donatori

Sponzorstva i donacije evidentirane su od osnutka Iskoraka, 2002. godine do danas. Popis donacija je rađen s pažnjom te vjerujemo da je ispravno sastavljen, no ako uočite propust u evidenciji primite naše isprike i javite nam.

grb

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

zaklada

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Zagreb

Grad Zagreb
Gradski ured za kulturu, obrazovanje i šport
Gradski ured za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje

grb

Ured za ljudska prava
pri vladi RH

undp_logo

UNDP
UN tematska skupina za HIV/AIDS

logo_sorosOpen Society Institute

norwegian-embassy

Veleposlanstvo kraljevine Norveške

nizozemci

Veleposlanstvo Nizozemske

US-Embassy-logo

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država


care

CARE International

durexSSL International

Translate to other languages...