Pravna pomoć

Za sve informacije i podršku možeš nam se obratiti na SOS liniju. Rado ćemo te savjetovati kako postupiti u određenoj situaciji i pronaći ti odvjetnika/cu, ukoliko je potrebno.

Sustav kaznenog prava počinje funkcionirati u trenutku kada se uključuje policija.Kada doživite slučaj diskriminacije i/ili nasilja, bitno je da podnesete kaznenu prijavu ili privatnu tužbu. Ukoliko je riječ o slučaju uličnog nasilja, te ako je prisutna policija, ona ima pravo i dužnost protiv nasilnika podnijeti kaznenu prijavu ukoliko ste teže ozlijeđeni.

Zbog daljnjeg sudskog procesa važno je nakon uličnog nasilja otići odmah i na medicinski pregled, gdje će liječnik ustanoviti težinu ozljeda.

Kao što smo rekli, ukoliko je policija prisutna prilikom uličnog nasilja, ona je po
zakonu dužna pokrenuti kazneni postupak. Policija je, također, dužna provesti
istragu nakon što joj se prijavi nasilje. Kada se kazneni ili prekršajni postupak povede protiv određene osobe, započinje suđenje. Ako se dokaže da je počinio/la kazneno djelo ili prekršaj, za njega će biti i osuđen/a.

Tijekom kaznenog postupka on/a može imati branitelja, a u nekim slučajevima i prije početka kaznenog postupka, ukoliko je to propisano zakonom. Kao oštećeni, vi imate položaj svjedoka/inje u postupku i kao takvi bit ćete saslušani, a imate pravo angažirati odvjetnika u postupku kako bi vas zastupao. Ukoliko nam se obratite za pomoć, Pravni tim će vam osigurati odvjetnika besplatno. Kada se vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti, dakle u slučaju
da optužbu zastupa državni odvjetnika, također imate pravo angažirati svog odvjetnika.

Pravni sustav RH svojim nam propisima pomaže zaštititi svoja osnovna ljudska prava.

Pučkom pravobranitelju možete se obratiti ako smatrate da ste diskriminirani, no možete i podnijeti tužbu nadležnom sudu radi utvrđivanja diskriminacije i naknade štete.

Pučki pravobranitelj

Opatička 4, Zagreb
Telefon: 01 / 48 51 855
ombudsman@inet.hr
www.ombudsman.hr

Pučkom pravobranitelju može se obratiti svatko, bez obzira je li zbog povrede ustavnih ili zakonskih prava neposredno oštećen ili je oštećen netko drugi. Pučki pravobranitelj slobodno odlučuje hoće li pritužbu uzeti u razmatranje i u kojem opsegu.

Na pritužbu pučkom pravobranitelju ne plaća se upravna pristojba, a pritužbu možete podnijeti osobno ili dostaviti pisanim putem na adresu, fax i/ili e-mail ureda pučkog pravobranitelja.

Ukoliko se prije pokretanja postupka obratite pučkom pravobranitelju i prijavite diskriminaciju pružit će Vam se potrebne obavijesti o pravima i obvezama te mogućnostima sudske i druge zaštite, Vaša će se prijava diskriminacije ispitati te će pučki pravobranitelj poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za otklanjanje diskriminacije. Uz pristanak stranaka, u ovim slučajevima pučki pravobranitelj ima ovlasti provoditi postupak mirenja uz mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe.

Ukoliko ste već pokrenuli sudski postupak, pučki pravobranitelj neće moći postupati po Vašoj prijavi diskriminacije, već se eventualno u određenim slučajevima moći uključiti u spor kao umješač na Vašoj strani.

Iako prijavu diskriminacije nije obvezatno podnositi na ovom formularu, predlažemo njegovo korištenje kako biste bili sigurni da ste u prijavi naveli sve što je potrebno kako bi Pučki pravobranitelj mogao po njoj postupati.

U zaštiti svojih prava možete se obratiti i slijedećim institucijama:

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Preobraženska 4/1, Zagreb
Tel: 01/48 48 100, 48 28 033
prvobraniteljica@prs.hr
www.prs.hr

Državno odvjetništvo RH
Gajeva 30A, Zagreb
Tel: 01/4591-888
www.dorh.hr
tajnistvo.dorh@dorh.hr

Općinski sud u Zagrebu
Ulica grada Vukovara 84, Zagreb
Tel: 6114-222, 6126-666
http://sudovi.pravosudje.hr/ogszg

Županijski sud u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb
Tel: 01/4801-111
http://sudovi.pravosudje.hr/zszg/

Za popis županijskih i općinskih sudova posjetite web stranicu Pravosudna tijela RH.

Translate to other languages...