Udruga Iskorak ZapočInje IstražIvanje O Spolno Prenosivim Bolestima


Zadovoljstvo nam je najaviti da radionica testiranje na hiv Zagreb počinje istraživanje koje ima za cilj vidjeti kakvo je spolno zdravlje muškaraca koji imaju spolne odnose s muškarcima, te prisustvo spolno prenosivih infekcija i kako se prenosi hiv.

Istraživanje provodi radionica organizovana iz Udruga Iskorak – Centar za prava nacionalnih manjina u suradnji sa Klinikom za infektivne bolesti “Fran Mihaljević” i Školom narodnog zdravlja “Andrija Štampar”. Cijeli projekt financijski pokriva Veleposlanstvo kraljevine Nizozemske.

Željeli bismo istaknuti da sudjelovanje u ovom istraživanju predstavlja izuzetnu priliku da se oni koji dobiju kupone anonimno i besplatno testiraju na niz spolno prenosivih infekcija te da dobiju pouzdan savjet od stručnjaka o tome kako se zaštititi od ovih infekcija koje su sve češće u gay populaciji Hrvatske. Napominjemo da su spolne prenosive infekcije kod muškaraca koji imaju spolne odnose s muškarcima često bez ikakvih simptoma, pa kao takve dulje vremena mogu ostati neotkrivene i uzrokovati razne komplikacije. Pravodobnim otkrivanjem i liječenjem te se komplikacije kao i prijenos infekcija na partnera mogu spriječiti.

Svim ispitanicima koji se jave s kuponima će biti prvo objašnjena svrha istraživanja. Ispitanicima će se dati savijet vezan za testiranje na HIV i spolno prenosive infekcije i mogućnostima samozaštite te edukacijski materijali. Nakon toga, bit će zamoljeni da daju krv i urin, a mogu dati i bris rektuma (zadnjeg dijela debelog crijeva) kako bi se ti uzorci testirali na HIV, hepatitis A, B i C, genitalni herpes, klamidiju, gonoreju i sifilis. Prosječno vrijeme koje će osoba utrošiti na ispunjavanje upitnika i davanje uzoraka je 45 minuta. Svi ispitanici kod kojih se dijagnosticira neka spolno prenosiva infekcija će dobiti odgovarajuću medicinsku skrb ovisno o rezultatima laboratorijskih testova. Na kraju, svaki ispitanik dobiva do tri kupona koje može dati svojim gay poznancima. Nakon što se ti poznanici uključe u istraživanje, onaj koji ih je uključio dobiva 50 kn po uključenom ispitaniku.

Istraživanje je u cijelosti anonimno i ne prikupljaju se nikakvi podaci kojima bi se ispitanike moglo identificirati. Nalazi se podižu putem šifre. U istraživanju možete sudjelovati isključivo putem kupona. Distribucija kupona kreće s prvim danom istraživanja, što znači da će u zajednici već unutar mjesec dana biti dostupan veliki broj kupona. Istraživanje traje ukupno tri mjeseca.