Saopštenje Za Javnost Povodom Pretstavanja Prijedloga Zakona O Medicinskoj Oplodnji


Mi se obraćamo u skandaloznu izjavu u odnosu na Minstra zdravstvo i socijalno blagostanje gospodina Darka Milinovića u predstavljanju predloga zakona o zdravstvenoj razmnoћavanju u hrvatskom parlamentu.

U stvari, g. Milinović, kada je predstavio inaиe diskriminatorni predlog medicinskog akta, rekao je da ћene koje ћive u vanbraиnoj zajednici ne mogu ici na proces reprodukcije uz pomoc. Naveo je primer jednog od njegovih poznanica. «Rekao sam broj da taj lijek, ako nije spreman ispred registrata i sto mi je važnije prije Boga, sudbonosno je da se kažem, onda na nije spreman da se brine o detetu», rekao je ministar tokom prezentacije zakona.

Takva izjava ministra zdravlja u hrvatskom parlamentu je direktan napad na ustavno naređenje i invaziju ustavnih principa sekularizma i ravnopravnosti polova. Vlada Republike Hrvatske ima dužnost da štiti prava svih građana, bez obzira na polnu i versku pripadnost.

Jednakost polova je jedna od najviših vrednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske i osnova je za tumački Ustav. Zakon koji ograničava prava žena da budu dostupni sopstvenim telima, u zavisnosti od njihovog bračnog statusa, predstavlja oštar kršenje ljudskih prava koji garantuju članci 3 i 4. Ja 14, kao umetnost. 62. Ustav Republike Hrvatske garantujete posebno štiti porodiljsko.

Ako hrvatski parlament usvoji predlog zakona o zdravstvenoj razmnoћavanju u obrascu u kojem ga predlaže vlada Hrvatske, pravni tim Isstep i kontra i ženska mreža Hrvatske podneće predlog Ustavnom sudu da proceni ustavnost novousvojenog Zakona sa datim svoj ulazak u silu. Takođe ćemo izvršiti sve međunarodne nadležne institucije o ovom surovom narušenju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.